Business For Home

Simona Frimmelova

Recommended Distributor

Since Jul, 2023

Business For Home defines a leader and a professional networker in Direct Sales as follows:

"A leader and professional networker is the one who has the ability to guide and at the same time is able to motivate team members, inspire respect and confidence and explain the power of the compensation plan".

But they should also have:

  • Effective communication: They must transmit the needed information suitably. It’s fundamental for leading.
  • Vision: A leader needs to have a vision, which means not only thinking in a short term, but trying to see a bigger picture.
  • Balance: Give importance to team members’ opinions.
  • Art of Feedback: In order to produce good feedback it’s important to keep it impartial and objective. Criticism must bring solutions and improvement.
★★★★★ (5 out of 5 stars based on 6 reviews)
Radek Zeman 2023-08-22 08:36:45
★★★★★

It gives me great pleasure to express my complete satisfaction with the management of the team under Simona Frimmelova. Her outstanding skills and inspiring attitude are key factors in our team's success.

Simona Frimmelova demonstrated not only an exceptional ability to create a stimulating work environment, but also excellent communication skills. Her ability to listen, support and guide us contributes to our confidence and creativity. It is clear that He wants to enable us to reach our full potential.

Her clear guidance allows us to better understand our goals and direction. Her strategic decision-making and quick response to challenges are indispensable for our team.

It is an honor to work under Simona Frimmelova. Her dedication, vision and professionalism inspire us all to achieve the best results. I thank her for leading the team, which strengthens us, motivates us and leads us to success. He is a role model that I greatly respect.

Radek Zeman 2023-08-22 08:30:14
★★★★★

Je mi velkým potěšením vyjádřit svou naprostou spokojenost s vedením týmu pod Simonou Frimmelovou. Její vynikající schopnosti a inspirativní přístup jsou klíčovými faktory našeho týmového úspěchu.

Simona Frimmelová prokázala nejen výjimečnou schopnost vytvářet povzbudivé pracovní prostředí, ale také skvělé komunikační dovednosti. Její schopnost poslouchat, podporovat a vést nás přispívá k naší důvěře a kreativitě. Je zřejmé, že nám chce umožnit dosáhnout našeho plného potenciálu.

Její jasné vedení nám umožňuje lépe chápat naše cíle a směr, kterým se ubíráme. Její strategické rozhodování a rychlá reakce na výzvy jsou pro náš tým nepostradatelné.

Je pro mě ctí pracovat pod vedením Simony Frimmelové. Její oddanost, vize a profesionalita nás všechny inspirují k dosažení nejlepších výsledků. Děkuji jí za vedení týmu, které nás posiluje, motivuje a směřuje k úspěchu. Je vzorem, kterého si velmi vážím.

Stanislav Dolejší 2023-08-14 22:36:51
★★★★★

Simona is an entrepreneur with a strong vision and a determination to see opportunities where others still sleep. Her enthusiasm and emphasis on collaboration with partners places her among the leading figures in business. Her team is open to men and women who share her vision and ability to see the potential in new projects.
Simi and her team boast a revolutionary approach to the industry. Their collaborations with top partners and successfully launched projects show the real impact they can have on the market. Their track record shows that they can create long-term profitable opportunities for their business partners.
Simona can be proud that her team is a leader in the Czech market. This is a testament to the quality of the work they do and the trust they have earned with their partners.
One aspect of this is the strength of the community that Simona and her team form. New people are constantly joining and the successes of business partners are regularly celebrated. This community provides support, motivation and learning, which are key factors for success in business.

Monika Trnková 2023-08-10 21:24:56
★★★★★

Simona má dlouhodobé zkušenosti s vedením týmů. Je lidská, empatická a profesionální. Umí najít v lidech potenciál, který oni sami nevidí a pomáhá jim jej rozvinout. Patří k TOP lídrům v Network marketingu, má vizi a jasný cíl a jde za ním. Umí nadchnout a vést tým a podporovat ostatní na jejich cestě. Její tým roste raketovou rychlostí, protože lidem předává své zkušenosti srdcem a učí je duplikaci. Má mnoho zkušeností, které v rámci mentoringu předává dál.

Spolupráci s ní mohu jen doporučit, předává ze sebe jen to nejlepší, její energie a nadšení je přímo nakažlivé……………..

Soňa Dvouletá 2023-08-05 22:04:37
★★★★★

Simona is a TOP leader who is at the level. He can bring people to results… I can tell he doesn't coddle you, which is needed in this business world. If you are thinking about working with her, I can only recommend 👌🏻👍🏻 As far as I know, Simča has managed to build large networks in other companies and she is now very happy to pass on the accumulated experience. And he has something to pass on over the years. He is neither a beginner nor an amateur.
In addition, the company with which it cooperates and decided to build a network, do not make a mistake. I RECOMMEND!!!!

Soňa Dvouletá 2023-08-02 15:18:50
★★★★★

Simona je TOP leader, který je na úrovni. Dokáže přivést lidi do výsledků … můžu říct, že se s Vámi a nemazlí, což je v tomto byznysovém světě potřeba.Pokud přemýšlíte o spolupráci s ní, můžu jen doporučit👌🏻👍🏻 Co vím, Simča zvládla vybudovat velké sítě v jiných společnostech a nasbírané zkušenosti předává nyní dál. Není to žádný začátečník, ani amatér.
Navíc se společností, se kterou spolupracuje a rozhodla se budovat síť, neuděláte chybu. DOPORUČUJI!!!!

  • Please submit your review for Simona Frimmelova
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.