Business For Home

VAN MINH NGUYEN

Recommended Distributor

Since May, 2023

Business For Home defines a leader and a professional networker in Direct Sales as follows:

"A leader and professional networker is the one who has the ability to guide and at the same time is able to motivate team members, inspire respect and confidence and explain the power of the compensation plan".

But they should also have:

  • Effective communication: They must transmit the needed information suitably. It’s fundamental for leading.
  • Vision: A leader needs to have a vision, which means not only thinking in a short term, but trying to see a bigger picture.
  • Balance: Give importance to team members’ opinions.
  • Art of Feedback: In order to produce good feedback it’s important to keep it impartial and objective. Criticism must bring solutions and improvement.
★★★★★ (5 out of 5 stars based on 8 reviews)
Hoàng Tiến Đạt 2023-05-09 11:17:46
★★★★★

Đạt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến em Minh vì đã hướng dẫn và đưa đội nhóm trên con đường phát triển sự nghiệp Live Good.
Minh đã cho Đạt và đội nhóm những cơ hội để thể hiện khả năng và đưa ra các lời khuyên quý giá để Đạt và đội nhóm có thể hoàn thiện bản thân hơn.
Cảm ơn Minh vì đã trao môi trường làm việc thoải mái và những cơ hội để phát triển bản thân của Đạt cũng như đội nhóm.
Sự động viên và hỗ trợ mà Minh đã đưa ra luôn là động lực để đội nhóm tiếp tục vươn lên và không ngừng phát triển.
Đạt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Minh vì những nỗ lực mà Minh đã dành cho đội nhóm
Hoàng Tiến Đạt

Thanh Bình 2023-05-09 07:07:56
★★★★★

Những lời cảm ơn chân thành không đủ để bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với người dẫn dắt của mình.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của bạn, tôi đã không chỉ học được nhiều kiến thức mới mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách làm việc. Bạn đã không ngần ngại dành thời gian và tâm huyết để giảng dạy và chỉ bảo cho tôi. Tôi sẽ luôn cảm nhận và xem đó là một kiến thức quý giá, một trí tuệ và kinh nghiệm đáng quý. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn rất nhiều!

Lê đình nam 2023-05-08 11:19:08
★★★★★

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Minh, người đã trao cơ hội Live Good đến em. Cảm ơn vì đã tin tưởng và cho em cơ hội để thử thách bản thân, để trải nghiệm, và để phát triển. Có lúc, em đã gặp khó khăn và thất bại, nhưng nhờ cơ hội Live Good mà em đã thay đổi hoàn toàn. Em đã rút kinh nghiệm và tiếp tục phát triển ngành MLM. EM sẽ luôn trân trọng và đặt tình cảm sâu sắc đến anh , người cho em cơ hội để tôi có thể thấy được giá trị của chính mình

Duy Hoàng 2023-05-08 11:12:19
★★★★★

Từ khi tôi may mắn được bạn chia sẻ về Live Good , cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã học được nhiều kỹ năng mới. Bạn đã giúp tôi tạo ra một tương lai tươi sáng và tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó.
Không chỉ là sự hỗ trợ cho tôi, mà còn là tình cảm và sự quan tâm của bạn đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và có thể đạt được những giấc mơ trong tương lai.
Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn và tình nguyện sẽ là người giúp đỡ những người khác như bạn đã giúp đỡ tôi.
TRẦN DUY HOÀNG

Ben efier 2023-05-08 11:02:30
★★★★★

I would like to send to Mr. Minh the most sincere and profound thanks for the guidance, support and help during my time working at the company.

He is a talented and enthusiastic leader who always knows how to help and encourage the staff to successfully complete the assigned tasks. He is not only a problem solver who supports the team, but also an inspiration to us.

I feel very fortunate to have worked under his leadership and I will always utilize the experience, knowledge and experience he has imparted to me, to develop my skills and develop a good team. than.

Once again, thank you very much, Mr

Best regards,

ben efier

Angela Stircea 2023-05-08 10:33:15
★★★★★

Congratulation. You did a great job and you deserve the best. We will always support you and always be with you. Wishing you great success and we'll all rise to the top together with Live Good.
We will make history in the MLM industry by spreading the word even stronger to every single person around the globe. LIVE GOOD is helping many people around the world to use the best products on the planet at the cheapest prices on the planet.
Now is just the beginning. There are billions of people around the world who need us to share with them about the Live Good opportunity and the best Live Good product lines.

Gues 2023-05-08 01:31:55
★★★★★

In the field of multi-level marketing (MLM), the role of the leader is more important than ever. A successful leader is someone who is able to convey passion and positive energy to their team. They also have the ability to keep the team motivated by creating specific goals and helping the team grow.

To be a trusted leader in the MLM industry, it's important to have strong and confident leadership skills. You need to motivate your team members to help them reach their potential.

The most important thing is that you should set goals and lead your team to success. You need to be the leader of the team and know how to connect with people in the community to help the team grow and grow. In the MLM industry, success often comes from the efforts and leadership of the leader

Nguyễn Văn Minh 2023-05-07 22:03:45
★★★★★

In the multi-level business (MLM) industry, the leader plays a very important role. A good leader will help his team grow, motivate and inspire all members. That means increased sales and income for the whole team.

However, to become a credible leader in the MLM industry, a lot of time and effort must be invested in learning leadership skills and experience. In addition, leaders need to have virtues such as patience, respect for the team, and the ability to inspire others.

One of the most important points to being a successful leader is staying optimistic, learning and persisting with the specific goals of the team and the company. When led by a good leader, team members build confidence in themselves and become good leaders in the future.

  • Please submit your review for VAN MINH NGUYEN
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.