Review by Roman Caban on DuoLife

Moje przystąpienie do DuoLife trwało 15 minut od telefonu sponsora po decyzję na kolanie i rejestracje. Kiedy we wrześniu 1990 zaczynałem pracę na etacie .. a wrzesień 2022 staję się Klubowiczem Biznesowym mija 32 lata. Decyzja przystąpienia do klubu DuoLife była najtrafniejszą decyzją jaką podjąłem w swoim życiu. Obecnie ranking Młodszego Lidera Grupy motywuje z dnia na dzień .Wiem i zdaję sobie sprawę, że czas jest moim sprzymierzeńcem ,ale nie ma celu bez wyrzeczeń i pracy umysłowej i tak… ciężkiej .Ten biznes budujemy umysłem.
Będę z Wami do końca życia i dziękuję Wam że mogę się rozwijać i poznawać ludzi.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!