Review by thảo on Crowd1

anh em việt nam đâu rồi tôi muốn thấy cánh tay của các bạn việt nam vô địch.! say oh year. sơn tùng ATM sky ơi.! oh year. việt nam 5 bờ quoan . đù má 100 từ mới đc ko biết đánh giá sao luôn nói chung là chưa được ngàn nào mà ráng theo coi thử tương lai có thay đổi ko ae ạ. khổ quá r. ai yêu liên hệ em luôn. 0378 131 131 vẩn chưa đủ kí tự ae ạ. đụ mé tức phải viết thêm j nửa mới đc dm chán quá trời ơi. ae dư tiền thì ủng hộ em với ạ em ngèo quá ạ tk việt com bank chi nhánh bình dương tên tk lê xuân thảo stk 0411001034405

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!