Review by Aiva on Marita Liepina

Professional experience in network marketing, team leadership! Zinoša un pieredzes bagāta tīkla mārketinga jomā. Komadas veidošanā, strātēģiskā plānošanā un motivēšanā radoša! Iedvesmas avots jebkuram komandas biedram, atbilstoši katra kluba biedra personīgajiem dzīves un Duolife biznesa mērķiem! Augsti vērtējamas organizatoriskās spējas gan Duolife klātienes tikšanās pasākumu, gan Zoom, gan kolektīva saliedēšanās pasākumu, kora mēģinājumu un kopīgu ceļojumu organizēšanā. Profionāla pieeja pienākumu deleģēšanā, lai komandas pasākumos kluba biedri justos kolektīvam piederīgi un nozīmīgi ar savām profesionālajām spējām, tādējādi sniedzot savu pienesumu komandas kopīgo un katra biedra individuāli noteiktajiem mērķiem. Kolektīva sidsdarbības un asinsrites uzturetāja augstajā līmenī!

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!