Review by Andrea on DUOLIFE

Za mňa skvelá spoločnosť založená s určitou víziou a myšlienkou, ktorú napĺňajú a zlepšujú. Naozaj je to o ľuďoch, ľudskom prístupe a možnostiach ako ľuďom ponúknuť čo najviac. Či v oblasti produktov, sebarozvoja, možnostiach podnikania, vzdelávania a sebarealizácie. Či pre členov klubu, tak a pre ľudí z iných spoločností tak aj pre ľudí, ktorí proste chcú viac do života mimo mlm. Naladenie a energia aká panuje v tejto spoločnosti nie je kdekoľvek. Ale človek to proste musí pocítiť na vlastnej koži. Zaujímajú sa. A samotní zakladatelia spoločnosti komunikujú a spolupracujú s ľuďmi v komunite. Nie sú len menami na vizitkách ale sú duolife. Tvoria všetko s tým najlepším úmyslom a čo najlepšie pre ľudí.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!