Review by Hồ Trí Đức on OneCoin – OneLife

Onecoin, Onelife !Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tới ngày 08/10/2018 , tập đoàn sẽ đưa đồng OneCoin phát hành ra công chúng ( ICO ) và phát hành cổ phiếu công ty Onelife ( IPO) , hy vọng việc ICO và IPO sẽ thành công tốt đẹp , chắc chắn đồng OneCoin sẽ có giá trị , sẽ mang lại lợi ích cho tập đoàn cũng như lợi ich cho các thành viên của tập đoàn OneCoin cùng các nhà đầu tư vào tập đoàn . Chúc tập đoàn OneCoin thành công, thắng lợi năm 2018 và nhiều năm tiếp theo !

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!