Review by Hồng Nhung on Vitalij Bertram

Sẽ tốt hơn nếu công ty có những sline, hay video nói về những sản phẩm của công ty gồm có song ngữ : Việt -Anh, Trung Quốc – Anh, Đức – Anh… để mọi người được tiếp cận nhanh chóng về sản phẩm.
Tôi tên Nhung tôi ở Vietnam ,thành phố Pleiku.
Tôi rất mong muốn được hiểu sâu hơn, nhiều hơn về công ty và các sản phẩm do công ty sản xuất. Nhưng ngoại ngữ là một điểm yếu của tôi khi tôi không có nhiều thời gian để tập trung vào các video của công ty..

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!