Review by Katarina Žibritovská on Katarina Zibritovska

Naša Katka Žibritovská je skvelá líderka, ktorá nás vedie dopredu tou správnou cestou. Je to úžasný človek , ktorý má mimoriadne schopnosti a skúsenosti. Je nesmierne charizmatická, empatická a chápavá. Odovzdáva nám informácie , skúsenosti a znalosti od ktorých sa odrážame. Máme sa od nej čo učiť. Ja osobne nasávam od nej všetky informácie a rady , ktoré sa snažím posúvať do praxe.
Som vďačná za to , že priniesla Be na Slovensko a Čiech a že to tu rozbehla v takej miere. Patrí jej veľká vďaka, obdiv za to čo robí

Adriana Kázsmérová
Slovensko

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!