Review by Lê đình nam on VAN MINH NGUYEN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Minh, người đã trao cơ hội Live Good đến em. Cảm ơn vì đã tin tưởng và cho em cơ hội để thử thách bản thân, để trải nghiệm, và để phát triển. Có lúc, em đã gặp khó khăn và thất bại, nhưng nhờ cơ hội Live Good mà em đã thay đổi hoàn toàn. Em đã rút kinh nghiệm và tiếp tục phát triển ngành MLM. EM sẽ luôn trân trọng và đặt tình cảm sâu sắc đến anh , người cho em cơ hội để tôi có thể thấy được giá trị của chính mình

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!