Review by Nguyễn Hoàng Tân on

Livegood rất tuyệt vời. Tôi đã đồng hành cùng livegood từ ngày 21/06/2023 đến nay là hơn 11 tháng. Tôi trải nghiệm các sản phẩm của livegood đều thấy rất tuyệt vời, nó giúp ích cho sức khỏe của tôi và gia đình của tôi. Lúc trước tôi cũng dùng dinh dưỡng rất nhiều và tốn rất nhiều tiền. Nhưng nay cũng 1 số tiền đó, tôi lại có thể chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình bằng các sản phẩm tuyệt vời của Livegood. Cảm ơn Livegood rất nhiều.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!