Review by Nguyễn Thị Hồng Liên on LiveGood

Livegood là công ty tuyệt vời nhất mà tôi từng làm.Quyền lời cho người tiêu dùng và những người hợp tác rất cao.Chính sách và quyền lợi rất ok.Trang web công ty rất chuẩn và chi tiết.Hoa hồng công ty chuyển cho nhà phân phối rất chuẩn thời gian.Lịch zoom và lịch hỗ trợ cũng như mail trả lời công ty rất nhanh chống và thường xuyên

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!