Review by Nguyễn Văn Phương on OneCoin – OneLife

OneCoin , Onelife , DealShaker , Xcoin-X và OneForex là một phần trong hệ sinh thái của Tập đoàn OneCoin , Onelife đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu , khắp các châu lục và hoạt động trên lãnh thổ 194 quốc gia . Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tới ngày 08/10/2018 , tập đoàn sẽ đưa đồng OneCoin phát hành ra công chúng ( ICO ) và phát hành cổ phiếu công ty Onelife ( IPO) , hy vọng việc ICO và IPO sẽ thành công tốt đẹp , chắc chắn đồng OneCoin sẽ có giá trị , sẽ mang lại lợi ích cho tập đoàn cũng như lợi ich cho các thành viên của tập đoàn OneCoin cùng các nhà đầu tư vào tập đoàn . Chúc tập đoàn OneCoin gặp nhiều may mắn !

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!