Review by Phạm Thị Hương on BICH HANG NGUYEN

Cảm ơn c Master NLP Nguyễn Bích Hằng.. chị là người siêu tuyệt vời, đã hướng dẫn tất cả mọi người cùng tạo ra thu nhập với Livegood, những buổi chia sẻ rất dễ hiểu và chương trình đào tạo của chị rất hay và cuốn hút người nghe, thay đổi mạnh mẽ tư duy và giúp mọi người ứng dụng tạo ra kết quả tuyệt vời! Chị luôn truyền cho em cảm hứng mạnh mẽ để chúng em nỗ lực hơn, tập trung 1000% năng lượng để đóng góp xây dựng cộng đồng Livegood phát triển toàn cầu. Em chân thành cảm ơn c rất nhiều.. yêu quý chị!

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!