Review by ROCKY NGUYEN on TUNG NGUYEN

Thật ngưỡng mộ tinh thần làm việc cho đi hết mình của Tùng Nguyễn đã giúp đỡ cộng đồng Livegood tại Việt Nam. Là người rất am tường về web cũng như công nghệ online từ xa vẫn có thể giúp đỡ mọi người biết đến và hiểu rõ hành động cùng Livegood.
Anh sẽ là Leader lớn và Livegood Việt Nam nhất định phải cần đến anh để mở rộng thị trường.
Cảm ơn Leader Tùng đã giúp tôi và mọi người Việt Nam biết đến Livegood, biết xây dựng nguồn thu nhập thụ động lớn tại Livegood.
I LOVE YOU

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!