Review by Ruby ND on Tracy Thao Ho

Tracy là 1 người nhiệt huyết và có sữ ảnh hưởng lớn, thường quan tâm và chia sẻ cùng mọi người. Cô ấy luôn dẫn dẳt đội nhóm đến kết quả trên cả mong đợi và sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi đội nhóm mỗi khi gặp thách thức. Gặp Tracy và làm việc cùng cô ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!