Review by Tuan Doan The on Caroline Hong

Xin chào leader Caroline Hồng của Three

Chúng Tôi ở Việt Nam đã biết về Dr. Dan từ năm 2013 học được nhiều kiến thức về sản phẩm dinh dưỡng và giá trị sức khỏe Chủ động do Dr. Dan hướng dẫn chỉ dạy tại Thailand và Việt Nam, nay được biết ông ấy thành và là 1 trong 3 nhà sáng lập của Three
Chúng tôi rất thích và mong muốn được tìm hiểu và tham gia để phát triển thị trường tại Việt Nam
Chúng tôi đã tìm hiểu và biết Three, chúng tôi rất thích và quan tâm đến 6 sản phẩm của Three …
Chúng tôi muốn tìm hiểu để phát triển Three tại thị trường Việt Nam
Quí vị Vui lòng cung cấp thông tin.
trân trọng
Email; [email protected]
Mobil; +84938097055

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!