Review by Yiki on Elena Phuong Nguyen

Tôi rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội làm việc với Em , em là 1 người phụ nữ rất mạnh mẽ em luôn giúp đỡ mọi người ngay Cả khi người ngoài nhóm em làm việc rất rõ hàng và sự nhiệt tình của em
Đối với Elena không có từ lười biến trong đội nhóm , cô ấy luôn thể sự kiên quyết và
Sự kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!