Review by Zuzana Drncová on FireFlies

Fireflies is a travel portal with more services under one roof. For its members it offers attractive prices, customer support, travel guides, special offers. I've been a Fireflies traveler and distributor for more than four years now and my opinion from the two points of view is:
Product: 4 out of 5 stars. I've already made hundreds of reservations and I always got what I ordered. All four years I see, how the portal is improving. From this experince I suppose that it just will be better and better :).
Opportunity: 5 out of 5. The great potential of the travel industry plus the well designed compensation plan.
Fireflies je rezervační portál s více cestovními službami pod jednou střechou. Pro jeho členy nabízí atraktivní ceny, zákaznický servis, cestovní průvodce a speciální nabídky. S portálem cestuji a jsem jeho distributorem už přes čtyři roky a můj názor ze dvou úhlů pohledu:
Produkt: 4 z 5. Mám za sebou už stovky rezervací a vždy jsem dostala, co jsem si objednala. Portál se soustavně vylepšuje a vnímám to, že bude jen lepší a lepší.
Příležitost: 5 z 5. Veliký potenciál cestovního ruchu plus skvěle navržený kompenzační plán

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!