Dutch Supreme Court: MLM, No Income Tax in the Netherlands…

[private_platinum]

MLM Tax free in The Netherlands

You might want to to move your distributorship to the Netherlands, no income tax on MLM cheques….

The Dutch Supreme court verdict in an important MLM Tax Case:

The Dutch Supreme Court concludes that the possibility of a participant (so a MLM distributor) to acquire royalties so much depends in general on unpredictable factors, which the distributor can not influence, that any positive result of such participation (MLM) speculative is. The Supreme Court affirms the ruling of a lower court.

 

I do not agree with the Dutch Supreme court, a distributor would not be able to influence it’s MLM income, but who cares if you do not have to pay tax?

Personal MLM Retail profit is still under the Dutch Tax law as that could be influenced as concluded by the court, however for most distributors retailprofit is only a very small part of the cake. Suppose you have excellent MLM earnings in the USA or in Europe and your company is willing to pay you through the Netherlands, it might be a very nice move…..

We encourage Top Earners to consult a (Dutch) tax specialist, if you are looking for Dutch Tax consultant on this matter:

Mr. Christo van Gennep, partner at CMS Derks Star Busmann

Mr. Hans Misset, partner at Assendelft & Misset

De originale tekst: (Financieel Dagblad 6 Februari 2010)

Christo van Gennep

Miljoen Nederlanders in netwerken van subdistributeurs vrij van inkomstenbelasting

Naar schatting meer dan 1 miljoen Nederlanders houden zich bezig met MLM en is onder omstandigheden vrij van inkomstenbelasting.

Wat is MLM? Denk aan Amway, Tupperware, Herbalife, Forever Living Products, Mary Kay, Noni, Agel, Nikken, ACN, et cetera. Al deze organisaties hanteren de slogan: ‘vanuit je eigen huis een eigen bedrijf opzetten en veel geld verdienen’. Wie wil dat niet?

MLM staat voor multi-level marketing. Je bouwt als zelfstandig distributeur een eerste lijn op van zelfstandige subdistributeurs. Zij gaan werken aan hun eerste lijn, in casu jouw tweede lijn, enzovoort. Iedereen is zelfstandig. In MLM verdien je je inkomen over verkopen aan jouw klanten, en royalty’s over de verkopen van jouw subdistributeurs aan hun klanten.

In MLM worden altijd producten of diensten naar de markt gebracht, maar niet via de traditionele distributieketen ondersteund door reclame. Daarom is MLM geen piramidespel. De vraag rijst wat de status is van deze zelfstandige distributeurs voor de heffing van de inkomstenbelasting.

Op 16 oktober 2009 heeft de Hoge Raad zich hierover gebogen, eerder deed zij dat op 24 december 2004. In beide gevallen met dezelfde conclusie. Het betreft een zelfstandig distributeur van de organisatie Wellness International Network, Ltd. (WIN). De motivering van het Hof Amsterdam in de zaak van 2004 is richtinggevend. Het WIN-systeem is vooral gericht op het bouwen van een netwerk van subdistributeurs, zo stelt het hof vast.

Het hof concludeert dan dat de mogelijkheid om als deelnemer in het WIN-systeem royalty-inkomsten te verwerven in het algemeen zozeer afhankelijk is van onvoorspelbare factoren, die bovendien niet door de distributeur zelf te beïnvloeden zijn, dat een eventueel gunstig resultaat van die deelname speculatief is.

 

Het hof concludeert dat er geen sprake is van een bron van inkomen. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof zonder nadere motivering.

De resultaten als zelfstandig distributeur van WIN worden gelijkgesteld aan resultaten uit speculatie en die zijn onbelast, ook al zijn ze positief. Het gaat er dus niet om of er sprake is van winst of verlies. Op basis van de aard van de activiteiten blijven de resultaten buiten de heffing van de inkomstenbelasting.

Uiteraard geldt deze jurisprudentie ook voor andere MLM-bedrijven die lijken op het WIN-systeem en met name gericht zijn op het bouwen van een organisatie van subdistributeurs. Zelfstandige distributeurs die zich uitsluitend richten op directe verkopen lijken geen beroep te kunnen doen op deze jurisprudentie. Zij die winst maken, zullen worden belast. Notoire verliesmakers zullen hun verliezen niet kunnen aftrekken, omdat zij redelijkerwijs geen winst mogen verwachten, een kenmerkende eigenschap voor een bron van inkomen.

Christo van Gennep is belastingadviseur en partner bij CMS Derks Star Busmann.

Distributeurs die zich uitsluitend richten op directe verkopen, vallen buiten deze jurisprudentie

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!

Comments (2)

Write a comment

Connect with